تبلیغات

پنل پلاتینیوم

2,145,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سایت و اپلیکیشن موبایل (12 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: 12 بار از طریق وب +12 بار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 12 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + 12 بار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی وکیل
تخفیف: 40 درصد
هدیه: سئو دائمی رایگان
قیمت: 2.145.000 تومان
خرید

پنل طلایی

1,250,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سایت و اپلیکیشن موبایل (6 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: 6 بار از طریق وب +6 بار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 6 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + 6 بار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی وکیل
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 30 درصد
قیمت: 1.250.000 تومان
خرید

پنل نقره ای

715,000

صفحه اول سایت: پست در صفه اول سایت و اپلیکیشن موبایل (3 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: 3بار از طریق وب +3 بار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 3 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + 3 بار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی وکیل
هدیه: سئو دائمی رایگان
تخفیف: 20 درصد
قیمت: 715.000 تومان
خرید

پنل برنزی

298,000

صفحه اول سایت: پست در صفحه اول سایت و اپلیکیشن موبایل (1 ماه)
پوش نوتیفیکیشن: یکبار از طریق وب +یکبار اپلیکیشن موبایل
اینستاگرام: پست دائمی + 1 بار استوری
تلگرام: پست دائمی در کانال + یکبار پیام از طریق ربات سامانه نوبت دهی وکیل
هدیه: سئو دائمی رایگان
قیمت: 298.000 تومان
خرید