ظفر معصومی

ظفر معصومی

بیمارستان: مرکز تصویربرداری پزشکی نور
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
تخصص ها
  • فلوشیپ سی تی اسکن و MRI